Reglement

Stichting Drentse Wandelvierdaagse
Verkorte weergave “Stichting DW4D”
Gevestigd te Odoorn
Opgericht 9 november 1987

Ingeschreven bij de KvK te Meppel onder nr. 41018830
Lid van de Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN)
Aangesloten bij de Nederlandse Federatie voor Volkssport (NFV), Nederlandse afdeling van het Internationaler Volkssportverband (IVV)

GEGEVENS VAN DE ORGANISATIE
Adres: Stichting Drentse Wandelvierdaagse
Postbus 3,
7873 ZG Odoorn.
Telefoon: 0591 – 51 23 45
E-mail: info@dw4d.nl
Website: www.dw4d.nl

RABO-Bank: NL70 RABO 0318103311 t.n.v. DW4D Odoorn

Tijdens DW4D:
Adres: Torenweg nabij nr. 20, 7873 BP Odoorn
Telefoon: 0591 – 51 23 45

A. ALGEMEEN

 1. De doelstelling van de Stichting DW4D is:
  • primair het organiseren van een wandelvierdaagse (DW4D), een Kennedymars en een Kennedymars Plus in Odoorn en in de omgeving van dit dorp. De start en finish is op de Torenweg, nabij nr. 20 te Odoorn.
  • secundair het bevorderen van de wandelsport in het algemeen en het aantrekkelijk maken van de onder A.1. genoemde wandeltochten door tijdens het evenement randactiviteiten te organiseren
 2.  Het evenement vindt jaarlijks plaats in het “Hemelvaartweekend”. Op de woensdagavond voor Hemelvaartsdag om 22.00 uur is de officiële opening en start de Kennedymars en de Kennedymars Plus. Hemelvaartsdag is de eerste wandeldag van de DW4D en de daaropvolgende zondag de vierde wandeldag. Op zondagmiddag is de afsluiting van het evenement.
 3. De wandeltochten hebben het karakter van recreatie. Er is geen wedstrijdelement toegevoegd.
 4.  Onder wandelen wordt verstaan: “Het zich in een gematigd tempo zodanig voortbewegen, dat één van beide voeten om beurten met de grond in aanraking is.”
 5. Tijdens de wandeltochten is het niet toegestaan:
  • op enigerlei wijze uiting te geven aan politieke of religieuze gezindheid;
  • zich ten opzichte van andere deelnemers en/of publiek aanstootgevend te gedragen;
  • zichtbare reclamevoorwerpen te dragen, behoudens toestemming van de routeleider;
  • luidsprekende geluidsdragers (radio’s, muziek-app’s op telefoons, enz.) mee te voeren.
 6. Wandelaars wordt aanbevolen zich lichamelijk voor te bereiden op de wandeltochten en de afstand te wandelen die bij de lichamelijke conditie past. Ook wordt bij deelname aan de langere afstanden aangeraden om zich van te voren aan een (sport-)keuring te onderwerpen.
 7. Bij de DW4D is het toegestaan om op de 10 kilometerroutes kinder- en wandelwagens mee te voeren.
 8. Bij de DW4D is het op alle afstanden toegestaan honden “kort” aangelijnd mee te nemen, mits zij geen hinder vormen voor andere wandelaars. Overtreding van deze regel (loslopende honden) heeft diskwalificatie tot gevolg. Op het terrein van de wandelvierdaagse zijn gratis parkeerplaatsen aanwezig voor fietsen, motoren en auto’s. De Stichting DW4D is niet aansprakelijk voor schade of vermissing.
 9. Parkeren langs de openbare wegen in de directe omgeving van het evenemententerrein, is niet toegestaan.
 10. Commerciële activiteiten op het evenemententerrein zijn alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van het bestuur.
 11. De Stichting DW4D verzorgt en regelt geen huisvesting voor deelnemers. Wel vermeldt de Stichting adressen van hotels, campings. B&B, bungalow- en recreatieparken op haar folder en op de website www.dw4d.nl.
 12. De activiteiten, die de Stichting DW4D in en rondom het startgebouw op het evenemententerrein organiseert, zijn voor een ieder gratis toegankelijk.
 13. Tijdens het evenement worden in opdracht van de organisatie foto’s gemaakt. Foto’s die op de website www.dw4d.nl geplaatst worden, mogen door de Stichting DW4D voor eigen doeleinden gebruikt worden. Indien u hiertegen bezwaar heeft dient u dit voorafgaand bekend te maken aan de organisatie.

B. INSCHRIJFGELD

Voor deelname is inschrijfgeld verschuldigd. De inschrijfgelden worden jaarlijks vastgesteld door het Stichtingsbestuur en vermeld op de website. Bij het vaststellen van de inschrijfgelden voor de DW4D wordt onderscheid gemaakt tussen de navolgende categorieën:
Voorinschrijvers en niet-voorinschrijvers;

 • Kinderen van 6 tot en met 12 jaar die meedoen aan de DW4D;
 • Jongeren van 13 tot en met 17 jaar, die meedoen aan de DW4D;
 • Volwassenen vanaf 18 jaar die meedoen aan de DW4D;
 • Volwassenen vanaf 18 jaar die meedoen aan de Kennedymars (Plus);
 • Leden en niet-leden van de KWBN en buitenlandse wandelbonden.

C. (VOOR)INSCHRIJVING

 1. Voorinschrijving is mogelijk vanaf 1 december tot uiterlijk vier weken voordat het evenement van start gaat.
  Korting is alleen dan mogelijk onder voorwaarde dat bij inschrijving een eenmalige machtiging tot automatische incasso is afgegeven. Korting wordt alleen gegeven als men: 

  • alle vier dagen met de DW4D mee wandelt;
  • deelneemt aan de Kennedymars (al dan niet in combinatie met drie dagen DW4D)
  • deelneemt aan de Kennedymars Plus.
 2. Voorinschrijving geschiedt:
  • digitaal via www.dw4d.nl. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de diensten van Inschrijven.nl. Zowel de DW4D als Inschrijven .nl maken gebruik van een website met beveiligde verbinding.
 3. Na het sluiten van de voorinschrijving is inschrijven alleen nog mogelijk op onderstaande manieren:
  • Inschrijving voor de DW4D is mogelijk tijdens het Hemelvaartweekend in het startgebouw op het evenemententerrein, op woensdag van 14.00 – 21.00 uur en op één van de volgende wandeldagen tot 2 uur na de vroegste starttijd van de betreffende afstand. Het geschiedt door inlevering van een inschrijfformulier bij de inschrijftafel onder voorwaarde van contante dan wel pinbetaling. Ledenkorting wordt gegeven aan leden van de KWBN en buitenlandse wandelbonden.
  • Voor de Kennedymarslopers en Kennedymars-Plus-lopers geldt hetzelfde als voor de DW4D wandelaars met dat verschil dat de inschrijfbalie op woensdag is geopend tussen 14.00 en 21.45 uur.
 4. Bij de eerste keer dat wordt ingeschreven voor de DW4D, de Kennedymars of de Kennedymars Plus, ontvangen wandelaars een persoonlijk startnummer. Dit startnummer blijft men de daaropvolgende jaren behouden. Na deelname ontvangt men in het begin van het volgende jaar automatisch een mailing ter aankondiging van de komende vierdaagse.
 5. Bij inschrijving wordt van de deelnemers naam en adresgegevens gevraagd, alsook een emailadres en geboortedatum. De persoonlijke gegevens worden alleen door DW4D gebruikt voor het toesturen van mailings. Zij worden niet verstrekt aan derden. Geboortedatum van de deelnemer is noodzakelijk om verwarring tussen deelnemers met een zelfde naam te voorkomen. Bij inschrijving is de geboortedatum tevens nodig om het juiste tarief voor deelname te kunnen bepalen.
 6. De bij inschrijving gevraagde gegevens worden online bewaard en zijn alleen toegankelijk voor bestuursleden van de DW4D door middel van een inlogmethode met 2-voudige verificatie.. De persoonlijke gegevens en het daaraan gekoppelde startnummer van de deelnemers worden 3 jaar na de laatste deelname uit het systeem verwijderd.
 7. Inschrijving van een groep is alleen mogelijk als de groepsleden individueel worden aangemeld of door middel van een lijst met de volgende gegevens:
  • naam, adres en geboortedatum van de individuele deelnemers;
  • de hoeveelste keer wordt ingeschreven;
  • het startnummer bij eerdere deelname.

 

D. DEELNAME 

 1. Deelname aan de 10 en 20 km is niet gebonden aan leeftijd.
 2. Deelname aan de 30 km en 40 km van de DW4D is mogelijk als men tijdens het evenement 12 jaar of ouder is of wordt. Onder de 12 jaar is deelname alleen toegestaan onder begeleiding.
 3. Deelname aan de Kennedymars of Kennedymars-Plus geldt een minimum leeftijd van 18 jaar. Onder de 18 jaar is deelname alleen toegestaan onder begeleiding.

 

 1. Nadat het inschrijfgeld is geïncasseerd ontvangen de “voorinschrijvers” per email een afhaalbewijs voor de stempelkaart met daarop vermeld het persoonlijk startnummer en andere relevante informatie.
 2. Voorinschrijvers ontvangen op vertoon van het toegezonden afhaalbewijs op de woensdag tussen 14.00 en 21.00 uur of op donderdag voor de start van de betreffende afstand een routeboekje en een stempelkaart. De Kennedymarslopers en Kennedymars-Plus-lopers ontvangen dit op woensdag tussen 14.00 en 21.30 22:00?uur.
 3. Voorinschrijvers kunnen de op het afhaalbewijs vermelde wandelafstand laten wijzigen bij ontvangst van de stempelkaart. De afstand waarop men de eerste dag start is bepalend voor alle vier de wandeldagen. Tussentijdse wijzigingen kunnen slechts worden doorgevoerd met toestemming van de organisatie.

E. DE START 

 1. De starttijden voor de DW4D zijn op donderdag tot en met zondag:
  • 40 km route tussen 07.00-09.00 uur;
  • 30 km route tussen 08.00-10.00 uur;
  • 20 km route tussen 09.00-11.00 uur;
 • 15 km route tussen 10.00-12.00 uur;
 • 10 km route tussen 10.00-12.00 uur.
 1. De Kennedymars en Kennedymars-Plus starten om 22.00 uur op de woensdagavond voor Hemelvaartsdag.
 2. Men is daadwerkelijk gestart indien men aan de start de stempelkaart heeft laten afstempelen.
 3. Vroeger starten dan de onder punt 1 aangegeven starttijden, is niet toegestaan. Bij misbruik volgt diskwalificatie.
 4. Controleposten langs de routes worden ingericht en gesloten op tijden gerelateerd aan de starttijden voor de verschillende routes.

 

F. DE ROUTES EN FINISH

 1. De routes van de DW4D worden duidelijk zichtbaar met pijlen en per afstand aangegeven.
 2. De eerste 40 km van de Kennedymars wandelt men ’s nachts; de tweede 40 km wandelt men overdag over de route van 40 km van de DW4D. Van knipperende lampjes voorziene pijlen markeren de route in de nacht. U dient er zorg voor te dragen dat u ook zelf goed zichtbaar bent.
 3. In het routeboekje zijn de beschrijvingen van de routes opgenomen.
 4. Wanneer wandelaars op de route gebruik moeten maken van de openbare weg, dan dienen zij zoveel mogelijk links te lopen.
 5. In bossen en natuurgebieden is het niet toegestaan te roken.
 6. Men wordt dringend verzocht geen afval langs de route achter te laten, anders dan in de daarvoor aanwezige afvalcontainers. Bij de controleplaatsen zijn afvalcontainers aanwezig.
 7. De routeleider is direct verantwoordelijk voor de organisatie langs en op de routes.
 8. Controleposten worden ruim van te voren aangegeven. Op de controleposten dient men de stempelkaart te laten stempelen.
 9. Het Rode Kruis Korps Drenthe (RKK) organiseert, met medewerking van regionale EHBO-verenigingen, de medische verzorging. Bij enkele controleposten op de routes zijn EHBO-posten ingericht. De Centrale EHBO-post is op het evenemententerrein en tijdens de wandeldagen geopend vanaf 07.00 tot 17.00 uur.
 10. Horecabedrijven langs de routes doen in principe dienst als rustplaatsen. Daar waar nodig zullen mobiele verkooppunten worden ingezet.
 11. Bij elke afstand behoren een jaarlijks van te voren bepaald aantal stempelposten. Bij aankomst aan de finish dient de laatste stempel van die dag geplaatst te worden.
 12. Bij het ontbreken van een of meerdere stempels wordt men beschouwd als uitvaller.
 13. Alle wandeldagen kunnen de deelnemers aan de DW4D hun stempelkaart tussen 12.00 uur en 17.00 uur laten afstempelen bij de finishtafels. Deelnemers aan de Kennedymars kunnen dat op donderdag tussen 12.00 en 18.00 uur doen. Deelnemers aan de Kennedymars-Plus kunnen dat op donderdag doen tussen 12.00 en 18.00 uur en op vrijdag tot en met zondag tussen 12.00 en 17.00 uur. Wandelaars die na 17.00 uur de finish bereiken of zich niet voor 17.00 uur melden bij de finish worden beschouwd als uitvaller. Ditzelfde geldt op donderdag na 18.00 uur voor deelnemers aan de Kennedymars en Kennedymars-Plus.
 14. De deelnemers van de DW4D, Kennedymars en Kennedymars-Plus kunnen op vertoon van de stempelkaart op de zondag de IVV-kaart en het wandelboekje laten afstempelen bij de betreffende stand op het evenemententerrein. Ze worden van te voren niet ingenomen.

G. BELONING 

 1. Bij het bereiken van de finish op de vierde wandeldag tussen 12.00 en 17.00 uur ontvangt de deelnemer aan de DW4D op vertoon van de volle stempelkaart een medaille of ereteken waarop het aantal keren dat de wandelaar de tochten heeft volbracht staat vermeld. Voor wandelaars die deelnemen aan de Kennedymars geldt hetzelfde bij het bereiken van de finish op donderdag tussen 12.00 en 18.00 uur. Voor Kennedymars-Plus wandelaars geldt dit bij het bereiken van de finish op zondag tussen 12.00 en 17.00 uur.
 2. Voor wandelaars die de tochten niet helemaal hebben volbracht is, op vertoon van hun stempelkaart, desgewenst een oorkonde op naam beschikbaar.
 3. Voor honden die de tochten geheel of gedeeltelijk met hun begeleider hebben gelopen, is op verzoek een oorkonde beschikbaar. Dit verzoek dient gedaan te zijn voor de start.

H. SLOTBEPALINGEN:

 1. De Stichting DW4D aanvaardt op geen enkele wijze verantwoordelijkheid of geldelijke aansprakelijkheid voor:
  * tijdens het evenement ontstane blessures, ongevallen en/of ziekte;
  * schade aan- en diefstal van eigendommen van derden (wandelaars, begeleiders en publiek) op de routes, op het evenemententerrein, inclusief het startgebouw en de parkeerterreinen;
 2. Restitutie van betaalde inschrijfgelden geschiedt volgens onderstaande voorwaarden:
  * Kosten annuleren tot 4 weken voor aanvang van het evenement: € 3,00 per volwassene en € 1,00 per kind.
  * Kosten annuleren van 4 weken tot 1 week voor aanvang van het evenement: 50% van de deelnamekosten.
  * Kosten annuleren vanaf 1 week voor aanvang van het evenement: 100% van de deelnamekosten. Annuleringskosten als hierboven beschreven worden in rekening gebracht om de door ons reeds gemaakte kosten zoals drukwerk, administratie- en verzendkosten te compenseren.
 3. Indien naar het oordeel van het Stichtingsbestuur een wandelaar fysiek niet in staat is aan de wandeltochten deel te nemen, houdt het bestuur zich het recht voor de wandelaar hierop te wijzen en in het uiterste geval deelname te weigeren.
 4. Bij overtreding van de in dit reglement gestelde voorwaarden is het Stichtingsbestuur gerechtigd een waarschuwing te geven. Herhaalde waarschuwingen leiden tot diskwalificatie.
 5. Indien door buitengewone omstandigheden het evenement of onderdelen daarvan worden afgelast, beslist het Stichtingsbestuur of en zo ja, tot welk bedrag, het inschrijfgeld kan worden terugbetaald.
 6. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het Stichtingsbestuur.
 7. Door betaling van de inschrijfgelden aanvaardt men dit reglement zonder enige reserve.

 

DW4D 2022 Hemelvaartsweekend – 25 mei t/m 29 mei 2022